Боремельська громада

Рівненська область

Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань з обговорення проєкту рішення сесії Боремельської сільської ради

Дата: 17.06.2022 12:50
Кількість переглядів: 350

Фото без опису

«Про припинення діяльності шляхом ліквідації філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради

17 червня 2022 р.

Про припинення діяльності шляхом ліквідації філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради

  1. Найменування організатора громадського обговорення – Боремельська  сільська рада.
  2. Мета і шляхи досягнення: врахування думки жителів села Золочівка щодо ліквідації «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради з метою приведення освітньої мережі Боремельської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів.
  3. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: підставою для прийняття проекту рішення Боремельської сільської ради «Про припинення діяльності шляхом ліквідації філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради» є статті 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України.

У філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради спостерігається динаміка на зменшення кількості учнів: 01.09.2021 року до школи пішли 23 здобувачів освіти, на 01.09.2022 року прогнозовано – 23 учні.(За умови повернення здобувачів освіти з-за кордону). На сьогодні функціонує лише 2 повних класи з загальною кількістю 13  учнів ( один з них – це клас – комплект(2 та 4 класи) , а 10  учням організовано педагогічний патронаж.

 Згідно з прогнозом у 2022 – 2023 навчальному році до першого класу   піде 1 учень, що не дасть змоги сформувати клас, та в наступні роки перший клас не буде сформовано через недостатню кількість учнів (буде менше ніж 5 осіб). Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

З 01.09.2022 року, після проведення оптимізації, 23 учні філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради  будуть забезпечені підвезенням до опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради, де школярі здобуватимуть освіту у повних класах. У цих учнів з’явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.

Штатним розписом філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  передбачено 12,20 штатних одиниці, із них 8,20 – це педагогічні ставки (включно із посадою завфілією). Згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205 (зі змінами) у штатному розписі не передбачаються такі посади: заступника директора, педагога-організатора, секретаря, практичного психолога, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти.

Здобувачі освіти філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  не охоплені позашкільною роботою: гурткова робота в закладі не ведеться у повному обсязі, а також у навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану через застосування індивідуальних планів для кожного учня ( а це лише 5-8 годин), які знаходяться на педагогічному патронажі, або навчаються як група учнів.

Із загальної площі школи на 1 учня припадає 64,8 кв. м, що свідчить про неефективність використання шкільних приміщень. Філія «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» перебуває з необлаштованими внутрішніми санітарними кімнатами та необлаштованою спортивною кімнатою, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти. Також у закладі освіти відсутнє ПРУ( протирадіаційне укриття), що є надзвичайно важливо на час дії воєнного стану в Україні. Адже з 01.09.2022 року передбачено відновлення освітнього процесу лише в тих закладах де наявні захисні споруди.

Середня кількість учнів в одному класі – 3 учні, що призводить до значних фінансових витрат на навчання одного учня.

Класи філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» мають низьку наповнюваність, а організація індивідуального навчання не дає змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства, як: ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проактивність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, що диктується динамічними змінами на ринку праці.

3.1. Фінансово-економічне обґрунтування

Штатним розписом для забезпечення функціонування закладу передбачено

  • 8,20 штатних одиниці педагогічного персоналу із фондом заробітної плати на рік 1 420 439 грн.,
  • 4 штатних одиниці іншого персоналу із фондом заробітної плати на рік 374 614 грн.

Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1088 від 27.12.2017 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Відповідно до вищезазначеної формули розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту учнів закладів загальної освіти станом на 01 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду. Так як село Золочівка знаходиться у складі сільської територіальної громади, де кількість сільського населення становить 100%, фінансування закладу освіти здійснюється як для закладу освіти села.

 Отже, Золочівський ЗЗСО дофінансовується за рахунок бюджету сільської територіальної громади.

Кошторисом на утримання закладу на 2022 рік передбачено всього 1 995 953,00 грн.

 Потреба на 2022 рік для забезпечення закладу філія «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» складає 1 995 953,00 грн.:

Оплата праці і нарахування на заробітну плату              1 795 053,00 грн.

придбання предметів та матеріалів                                 10 000 грн.

оплата послуг (крім комунальних)                                 5000 грн.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв                   185  900,00 грн.

Вартість утримання одного здобувача освіти у закладі за рахунок загального фонду бюджету складає 86 780,56 грн.  Показник включає витрати на електроенергію, комунальні послуги, опалення,оплату праці педагогічних та непедагогічних працівників.

При ліквідації діяльності філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  із 01 вересня 2022 року зникне необхідність у виділені коштів понад  515 514,00 грн.

3.2. Правові аспекти

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про  реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник.

3.3. Прогноз результатів

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, педагогічного колективу, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні початкової ланки будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової Української Школи, де кожен педагог – професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покращення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.

  1. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради

– робоча група з питань освіти, культури, молоді та спорту; постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту;  Боремельська сільська рада..

  1. Строк, місце, час проведення громадських слухань: громадські слухання відбудуться:

21 червня 2022року

о 11.00 годині в приміщенні філії «Золочівська ЗОШ І-ІІ ступенів» опорного закладу «Малівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  за адресою: село Золочівка, вул. Шкільна, 3.

  1. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Боремельська сільська рада, вул. Першотравнева,64 с. Боремель, Дубенський район,Рівненська область,35210

boremel.otg@gmail.com

На громадські слухання запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Боремельської сільської ради, керівники та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі села Золочівка Боремельської  територіальної громади.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

  1. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

Спеціаліст з питань освіти Боремельської сільської ради Синюта Надія Миколаївна.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадських слухань Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному веб-сайті Боремельської сільської ради у строки, передбачені чинним законодавством.

Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь